Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Hudiksvalls första valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enånger 1249 12,0% 26,4% 28,2% 33,4% 5,3% 51,2% 48,8% 1,5%  
Fridhem-Åvik 1171 22,3% 28,2% 25,6% 23,9% 6,7% 46,4% 53,6% 2,7%  
Helenedal mfl 1804 18,1% 24,8% 22,9% 34,1% 5,6% 47,5% 52,5% 1,8%  
Idenor 1240 15,7% 36,1% 29,6% 18,5% 6,0% 53,3% 46,7% 1,5%  
Iggesund Norr 1601 15,5% 33,1% 26,3% 25,1% 5,2% 52,0% 48,0% 2,9%  
Iggesund Söder 1111 19,4% 24,0% 23,4% 33,2% 5,7% 49,2% 50,8% 4,4%  
Kristineberg mfl 1350 18,8% 24,1% 24,1% 33,0% 5,4% 46,3% 53,7% 1,6%  
Kyrkbacken mfl 1087 19,7% 23,1% 22,3% 35,0% 5,2% 45,4% 54,6% 2,4%  
Njutånger 969 14,3% 30,3% 27,0% 28,3% 5,4% 52,2% 47,8% 1,5%  
Västertull mfl 1521 11,8% 16,8% 19,7% 51,8% 2,9% 42,4% 57,6% 2,0%  
Östertull mfl 1475 19,1% 24,1% 22,4% 34,4% 5,4% 45,2% 54,8% 2,5%  
Hudiksvalls första valkrets 14578 16,9% 26,3% 24,5% 32,3% 5,3% 48,1% 51,9% 2,2%

http://www.val.se