Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Hudiksvalls andra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkberg mfl 1566 19,3% 34,1% 23,8% 22,7% 7,4% 50,8% 49,2% 7,2%  
Bobygden-Kalvstigen 1524 17,7% 30,4% 30,6% 21,4% 6,0% 52,0% 48,0% 2,6%  
Ede mfl 1981 14,6% 25,8% 24,8% 34,8% 5,4% 48,3% 51,7% 2,1%  
Edsta-Sanna mfl 1940 16,1% 31,3% 27,4% 25,2% 7,2% 51,1% 48,9% 1,5%  
Friggesund-Hålsjö mfl 1603 13,5% 24,2% 28,9% 33,3% 5,3% 50,8% 49,2% 1,9%  
Håsta mfl 1729 21,3% 32,3% 20,7% 25,6% 7,2% 49,0% 51,0% 10,8%  
Näsviken mfl 1216 13,9% 32,6% 25,2% 28,2% 5,0% 50,8% 49,2% 2,1%  
Rogsta 1129 14,3% 28,8% 27,8% 29,1% 5,4% 52,9% 47,1% 2,5%  
Svågadalen 406 10,3% 18,2% 33,5% 37,9% 3,4% 52,2% 47,8% 3,2%  
Sörforsa mfl 1916 17,3% 31,2% 24,6% 26,9% 6,7% 50,3% 49,7% 2,2%  
Hudiksvalls andra valkrets 15010 16,4% 29,7% 26,1% 27,8% 6,2% 50,6% 49,4% 3,7%

http://www.val.se