Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1510 25,6% 35,4% 19,1% 19,9% 6,2% 47,4% 52,6% 5,0%  
Östersund 2 1038 30,2% 32,7% 17,4% 19,7% 7,2% 49,6% 50,4% 3,9%  
Östersund 3 1528 33,8% 24,9% 17,3% 24,0% 7,5% 45,2% 54,8% 4,6%  
Östersund 4 1358 40,0% 26,2% 17,2% 16,6% 9,3% 42,5% 57,5% 3,6%  
Östersund 5 1225 30,4% 27,8% 19,8% 22,0% 8,0% 45,7% 54,3% 4,0%  
Östersund 6 1134 31,2% 28,0% 19,0% 21,9% 5,5% 47,4% 52,6% 1,9%  
Östersund 7 1236 15,3% 25,9% 29,2% 29,6% 4,7% 48,4% 51,6% 1,8%  
Östersund 8 1110 19,0% 28,6% 23,1% 29,3% 5,0% 45,8% 54,2% 1,8%  
Östersund 9 1192 15,1% 29,4% 22,8% 32,6% 5,5% 46,1% 53,9% 2,2%  
Östersund 10 1393 14,6% 31,7% 28,9% 24,8% 4,9% 48,7% 51,3% 2,2%  
Östersund 11 1178 27,8% 23,0% 23,7% 25,6% 7,0% 46,7% 53,3% 3,7%  
Östersund 12 och 15 1824 23,0% 24,5% 20,7% 31,7% 5,3% 45,3% 54,7% 5,1%  
Östersund 13 1211 22,3% 27,3% 23,2% 27,2% 5,4% 47,3% 52,7% 1,1%  
Östersund 14 1177 22,0% 27,0% 24,2% 26,8% 5,8% 47,7% 52,3% 2,1%  
Östersund 16 1448 16,0% 28,5% 22,7% 32,9% 6,1% 47,4% 52,6% 1,9%  
Östersund 18 1206 12,6% 33,4% 26,1% 27,9% 5,6% 47,7% 52,3% 1,9%  
Östersund 19 1614 12,3% 32,6% 25,8% 29,3% 7,0% 49,4% 50,6% 1,0%  
Östersund 20 721 21,1% 28,0% 22,6% 28,3% 4,3% 48,5% 51,5% 2,4%  
Östersund Staden 23103 22,8% 28,6% 22,3% 26,2% 6,2% 47,0% 53,0% 2,9%

http://www.val.se