Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Umeå centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Norra 1018 17,0% 35,3% 26,4% 21,3% 5,3% 50,1% 49,9% 5,6%  
Berghem Sydöstra 945 52,1% 27,4% 9,3% 11,2% 6,3% 51,3% 48,7% 4,7%  
Berghem Södra 1080 28,1% 31,9% 18,3% 21,7% 4,9% 49,8% 50,2% 4,3%  
Carlshem Västra 1639 28,8% 30,4% 21,8% 19,0% 8,5% 50,2% 49,8% 4,3%  
Carlshem Östra 1536 37,8% 31,1% 16,0% 15,1% 8,5% 51,9% 48,1% 9,6%  
Centrum 1690 26,6% 24,4% 21,9% 27,2% 6,0% 48,2% 51,8% 3,7%  
Centrum Västra 1300 30,7% 29,1% 17,7% 22,5% 7,4% 46,0% 54,0% 2,5%  
Centrum Östra 1476 29,6% 25,1% 23,2% 22,1% 6,5% 47,4% 52,6% 2,4%  
Dragonfältet 1299 20,0% 19,7% 21,9% 38,4% 4,0% 46,3% 53,7% 2,2%  
Ersmark 1242 14,0% 46,1% 23,8% 16,2% 6,4% 50,2% 49,8% 1,2%  
Haga Norra 926 37,7% 27,9% 18,5% 16,0% 7,3% 47,6% 52,4% 2,9%  
Haga Södra 1801 32,4% 26,9% 20,3% 20,4% 7,4% 48,9% 51,1% 1,9%  
Innertavle 744 12,0% 43,4% 26,6% 18,0% 6,2% 52,4% 47,6% 1,5%  
Marieberg 1125 20,4% 40,4% 24,4% 14,8% 6,6% 49,3% 50,7% 4,3%  
Mariedal 1299 14,1% 29,0% 24,6% 32,3% 5,5% 47,6% 52,4% 1,6%  
Mariehem 1388 44,8% 22,8% 13,1% 19,2% 10,3% 49,5% 50,5% 9,4%  
Mariehemsgård 916 10,2% 35,5% 26,7% 27,6% 6,2% 49,6% 50,4% 1,9%  
Mariehemshöjd 2286 33,6% 25,5% 16,0% 25,0% 6,1% 48,8% 51,2% 6,3%  
Mellan Ersboda 1741 20,3% 29,6% 29,4% 20,8% 5,4% 47,8% 52,2% 7,7%  
Norra Ersboda 1550 30,5% 38,9% 20,5% 10,1% 9,2% 52,5% 47,5% 10,9%  
Nydalahöjd 1456 75,8% 20,0% 2,7% 1,5% 7,8% 49,7% 50,3% 8,9%  
Sandabrånet 1872 26,6% 34,1% 21,1% 18,2% 7,8% 50,3% 49,7% 2,1%  
Sandbacka 1743 36,7% 30,0% 16,6% 16,7% 7,8% 50,0% 50,0% 2,5%  
Sofiehem 1246 22,8% 32,8% 20,4% 24,0% 7,8% 48,9% 51,1% 3,1%  
Tomtebo 1358 27,5% 49,9% 12,7% 9,9% 4,6% 46,6% 53,4% 5,7%  
Tomtebo Södra 1909 22,5% 59,8% 9,9% 7,9% 5,3% 47,8% 52,2% 4,9%  
Universitetsområdet 1245 51,9% 32,5% 10,1% 5,5% 11,3% 51,5% 48,5% 13,2%  
Universitetsområdet Östra 1289 59,6% 28,7% 6,3% 5,4% 5,9% 51,3% 48,7% 6,1%  
Västerslätt 1514 17,9% 37,1% 19,8% 25,2% 7,7% 51,7% 48,3% 1,1%  
Västra Ersboda 1821 19,8% 29,3% 30,3% 20,6% 6,0% 47,6% 52,4% 4,2%  
Ytterhiske 1795 24,3% 24,2% 18,1% 33,4% 6,6% 43,4% 56,6% 1,9%  
Ålidhem Södra 1434 45,8% 30,0% 13,6% 10,6% 6,8% 53,4% 46,6% 9,4%  
Ålidhem Västra 1718 64,3% 25,6% 6,5% 3,6% 11,8% 56,6% 43,4% 27,9%  
Ålidhem Östra 1815 66,6% 27,8% 4,1% 1,5% 9,8% 55,1% 44,9% 27,5%  
Öbackastrand 1289 27,0% 29,9% 20,0% 23,0% 4,7% 46,9% 53,1% 3,8%  
Östermalm 1444 30,5% 28,2% 21,0% 20,4% 6,4% 45,8% 54,2% 3,9%  
Östra Ersboda 950 22,9% 36,2% 26,5% 14,3% 7,6% 50,7% 49,3% 7,6%  
Umeå centrala 52899 32,7% 31,5% 18,0% 17,8% 7,1% 49,5% 50,5% 6,3%

http://www.val.se