Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Umeå omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 1020 15,0% 26,7% 24,2% 34,1% 7,2% 46,8% 53,2% 1,2%  
Brännland 1741 14,0% 41,5% 23,3% 21,3% 5,9% 50,8% 49,2% 2,6%  
Bullmark 1043 14,9% 35,5% 24,0% 25,7% 5,8% 53,2% 46,8% 2,9%  
Böleå 1934 24,4% 26,5% 19,4% 29,7% 5,7% 47,4% 52,6% 2,7%  
Böleäng Västra 1463 17,0% 37,3% 23,9% 21,7% 5,9% 49,6% 50,4% 1,7%  
Böleäng Östra 1122 21,3% 34,4% 24,6% 19,7% 8,1% 51,2% 48,8% 1,6%  
Grubbe Norra 1621 22,7% 33,4% 22,6% 21,3% 8,3% 49,9% 50,1% 2,1%  
Grubbe Södra 1396 21,7% 35,0% 25,0% 18,3% 9,0% 49,4% 50,6% 2,6%  
Hissjö 977 16,7% 38,4% 22,0% 22,9% 6,2% 51,0% 49,0% 2,5%  
Holmsund Södra 1396 12,4% 40,9% 20,1% 26,6% 6,4% 50,4% 49,6% 2,8%  
Holmsund Västra 1548 22,2% 29,5% 20,4% 27,9% 6,7% 48,8% 51,2% 5,7%  
Holmsund Östra 1959 16,0% 33,9% 26,3% 23,8% 6,6% 51,7% 48,3% 3,0%  
Hörnefors Västra 1487 17,4% 27,3% 23,4% 31,9% 7,5% 50,4% 49,6% 2,2%  
Hörnefors Östra 2153 14,2% 30,6% 27,5% 27,7% 5,7% 52,3% 47,7% 1,8%  
Kronoparken 1338 18,8% 29,7% 21,6% 29,8% 6,9% 48,4% 51,6% 1,5%  
Obbola 2120 14,3% 35,4% 25,3% 25,0% 5,9% 50,7% 49,3% 2,8%  
Röbäck 1867 20,6% 39,3% 24,2% 16,0% 7,5% 48,6% 51,4% 2,9%  
Stöcke 1807 14,3% 41,4% 24,6% 19,6% 6,6% 50,6% 49,4% 1,4%  
Sävar Västra 1321 15,7% 36,2% 21,9% 26,3% 6,9% 49,6% 50,4% 1,8%  
Sävar Östra 1488 14,7% 37,6% 25,1% 22,6% 6,6% 50,9% 49,1% 1,9%  
Tavelsjö 1751 15,5% 37,6% 22,5% 24,4% 5,8% 52,4% 47,6% 1,5%  
Täfteå 1142 12,2% 46,0% 24,7% 17,2% 5,9% 51,0% 49,0% 1,1%  
Umedalen Västra 1374 21,0% 49,1% 17,2% 12,8% 6,9% 48,8% 51,2% 4,0%  
Umedalen Östra 1281 26,5% 34,3% 21,2% 18,0% 9,0% 47,1% 52,9% 3,6%  
Västteg 1787 35,0% 25,6% 18,9% 20,5% 8,7% 48,1% 51,9% 2,0%  
Yttersjö 1422 14,2% 39,9% 25,7% 20,2% 6,0% 51,5% 48,5% 1,3%  
Östteg 1767 18,2% 35,1% 22,5% 24,1% 8,5% 49,9% 50,1% 1,5%  
Umeå omland 41325 18,3% 35,3% 23,1% 23,3% 6,9% 50,0% 50,0% 2,3%

http://www.val.se