Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Edssjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edssjön 1611 19,8% 38,4% 25,3% 16,5% 6,1% 49,0% 51,0% 11,8%  
Summa 1611 19,8% 38,4% 25,3% 16,5% 6,1% 49,0% 51,0% 11,8%

http://www.val.se