Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Johannesdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannesdal 1224 13,6% 36,0% 23,3% 27,0% 7,4% 49,9% 50,1% 5,3%  
Summa 1224 13,6% 36,0% 23,3% 27,0% 7,4% 49,9% 50,1% 5,3%

http://www.val.se