Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1713 17,9% 26,2% 20,5% 35,5% 5,0% 46,2% 53,8% 14,0%  
Summa 1713 17,9% 26,2% 20,5% 35,5% 5,0% 46,2% 53,8% 14,0%

http://www.val.se