Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Smedby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby Norra 1779 25,7% 43,7% 19,3% 11,2% 6,9% 50,1% 49,9% 21,4%  
Summa 1779 25,7% 43,7% 19,3% 11,2% 6,9% 50,1% 49,9% 21,4%

http://www.val.se