Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Grimstaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grimstaby 1809 18,3% 34,5% 24,4% 22,8% 6,8% 48,8% 51,2% 5,1%  
Summa 1809 18,3% 34,5% 24,4% 22,8% 6,8% 48,8% 51,2% 5,1%

http://www.val.se