Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Gamla Bollstanäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Bollstanäs 1187 18,9% 45,5% 25,8% 9,9% 9,0% 51,8% 48,2% 6,9%  
Summa 1187 18,9% 45,5% 25,8% 9,9% 9,0% 51,8% 48,2% 6,9%

http://www.val.se