Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Fresta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fresta 1677 14,1% 43,4% 21,6% 20,9% 7,8% 50,0% 50,0% 4,1%  
Summa 1677 14,1% 43,4% 21,6% 20,9% 7,8% 50,0% 50,0% 4,1%

http://www.val.se