Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 1 Vallentuna västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Vallentuna västra 907 16,1% 42,6% 26,5% 14,9% 8,2% 53,0% 47,0% 6,4%  
Summa 907 16,1% 42,6% 26,5% 14,9% 8,2% 53,0% 47,0% 6,4%

http://www.val.se