Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 3 Hammarbacken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Hammarbacken N 1479 13,0% 44,4% 15,8% 26,8% 6,6% 48,8% 51,2% 5,0%  
Summa 1479 13,0% 44,4% 15,8% 26,8% 6,6% 48,8% 51,2% 5,0%

http://www.val.se