Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 5 Ormsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Ormsta N 1337 19,5% 35,0% 24,2% 21,2% 8,5% 52,4% 47,6% 4,2%  
Summa 1337 19,5% 35,0% 24,2% 21,2% 8,5% 52,4% 47,6% 4,2%

http://www.val.se