Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 6 Vallentuna nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Vallentuna nordöstra 1706 18,3% 45,5% 23,2% 13,0% 8,8% 50,1% 49,9% 5,2%  
Summa 1706 18,3% 45,5% 23,2% 13,0% 8,8% 50,1% 49,9% 5,2%

http://www.val.se