Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 7 Norrgården-Sörgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Norrgården-Sörgården 1089 18,5% 30,4% 20,8% 30,4% 5,7% 43,0% 57,0% 7,3%  
Summa 1089 18,5% 30,4% 20,8% 30,4% 5,7% 43,0% 57,0% 7,3%

http://www.val.se