Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 8 Vallentuna C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Vallentuna C 1795 19,1% 24,2% 19,6% 37,2% 4,6% 46,5% 53,5% 6,8%  
Summa 1795 19,1% 24,2% 19,6% 37,2% 4,6% 46,5% 53,5% 6,8%

http://www.val.se