Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 9 Ormsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Ormsta S 892 22,6% 34,9% 21,0% 21,5% 8,9% 46,2% 53,8% 10,2%  
Summa 892 22,6% 34,9% 21,0% 21,5% 8,9% 46,2% 53,8% 10,2%

http://www.val.se