Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 11 Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Karlberg 1861 17,7% 39,0% 24,4% 18,9% 9,3% 50,6% 49,4% 5,0%  
Summa 1861 17,7% 39,0% 24,4% 18,9% 9,3% 50,6% 49,4% 5,0%

http://www.val.se