Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 14 Bällsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Bällsta V 931 21,5% 44,5% 17,2% 16,9% 4,2% 46,1% 53,9% 4,8%  
Summa 931 21,5% 44,5% 17,2% 16,9% 4,2% 46,1% 53,9% 4,8%

http://www.val.se