Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 15 Vallentuna sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
15 Vallentuna sydöstra 1547 15,9% 52,7% 16,4% 15,0% 4,6% 48,9% 51,1% 5,8%  
Summa 1547 15,9% 52,7% 16,4% 15,0% 4,6% 48,9% 51,1% 5,8%

http://www.val.se