Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 17 Kårsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
17 Kårsta 1062 18,1% 38,1% 29,1% 14,7% 5,9% 52,6% 47,4% 9,8%  
Summa 1062 18,1% 38,1% 29,1% 14,7% 5,9% 52,6% 47,4% 9,8%

http://www.val.se