Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 21 Snapphanen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Snapphanen 1168 26,1% 41,7% 18,5% 13,7% 7,4% 51,6% 48,4% 22,9%  
Summa 1168 26,1% 41,7% 18,5% 13,7% 7,4% 51,6% 48,4% 22,9%

http://www.val.se