Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 19 Nyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1935 26,5% 40,4% 18,6% 14,6% 4,9% 51,6% 48,4% 22,4%  
Summa 1935 26,5% 40,4% 18,6% 14,6% 4,9% 51,6% 48,4% 22,4%

http://www.val.se