Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 22 Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Hammaren 1584 20,0% 27,6% 21,0% 31,4% 3,4% 46,1% 53,9% 8,1%  
Summa 1584 20,0% 27,6% 21,0% 31,4% 3,4% 46,1% 53,9% 8,1%

http://www.val.se