Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 23 Dackevägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Dackevägen 1218 23,5% 38,0% 20,1% 18,4% 7,1% 49,3% 50,7% 14,5%  
Summa 1218 23,5% 38,0% 20,1% 18,4% 7,1% 49,3% 50,7% 14,5%

http://www.val.se