Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 24 Centrala Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Centrala Jakobsberg 1197 21,1% 27,7% 20,8% 30,3% 4,6% 48,2% 51,8% 11,7%  
Summa 1197 21,1% 27,7% 20,8% 30,3% 4,6% 48,2% 51,8% 11,7%

http://www.val.se