Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 25 Södra Aspnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Södra Aspnäs 1860 18,8% 31,2% 22,5% 27,5% 5,1% 46,6% 53,4% 10,0%  
Summa 1860 18,8% 31,2% 22,5% 27,5% 5,1% 46,6% 53,4% 10,0%

http://www.val.se