Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 26 Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Ekedal 1713 16,2% 33,5% 23,4% 26,9% 5,3% 48,2% 51,8% 11,4%  
Summa 1713 16,2% 33,5% 23,4% 26,9% 5,3% 48,2% 51,8% 11,4%

http://www.val.se