Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 28 Vattmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Vattmyra 1241 17,9% 32,2% 27,5% 22,4% 9,1% 50,7% 49,3% 5,9%  
Summa 1241 17,9% 32,2% 27,5% 22,4% 9,1% 50,7% 49,3% 5,9%

http://www.val.se