Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 31 Lädersättra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Lädersättra 1738 22,5% 26,7% 21,8% 29,0% 5,2% 49,0% 51,0% 8,0%  
Summa 1738 22,5% 26,7% 21,8% 29,0% 5,2% 49,0% 51,0% 8,0%

http://www.val.se