Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 32 Centrala Kalhäll

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Centrala Kalhäll 1537 23,3% 27,7% 21,3% 27,8% 4,6% 47,6% 52,4% 8,7%  
Summa 1537 23,3% 27,7% 21,3% 27,8% 4,6% 47,6% 52,4% 8,7%

http://www.val.se