Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 33 Emaljvägen/Kopparvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1718 23,3% 26,0% 16,7% 34,1% 4,6% 48,1% 51,9% 10,1%  
Summa 1718 23,3% 26,0% 16,7% 34,1% 4,6% 48,1% 51,9% 10,1%

http://www.val.se