Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 35 Kolarängen/Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
35 Kolarängen/Villastaden 1597 17,8% 31,9% 24,7% 25,7% 6,6% 51,3% 48,7% 11,5%  
Summa 1597 17,8% 31,9% 24,7% 25,7% 6,6% 51,3% 48,7% 11,5%

http://www.val.se