Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 30 Bolinder strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
30 Bolinder strand 1204 13,3% 27,6% 27,8% 31,3% 2,3% 49,3% 50,7% 5,1%  
Summa 1204 13,3% 27,6% 27,8% 31,3% 2,3% 49,3% 50,7% 5,1%

http://www.val.se