Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 3 Träkvista Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 3 Träkvista Ö 1558 16,4% 40,1% 20,8% 22,7% 9,2% 49,9% 50,1% 2,6%  
Summa 1558 16,4% 40,1% 20,8% 22,7% 9,2% 49,9% 50,1% 2,6%

http://www.val.se