Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 4 Träkvista S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 4 Träkvista S 1884 11,0% 47,7% 21,8% 19,5% 6,2% 49,7% 50,3% 3,2%  
Summa 1884 11,0% 47,7% 21,8% 19,5% 6,2% 49,7% 50,3% 3,2%

http://www.val.se