Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 6 Träkvista V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 6 Träkvista V 1385 15,5% 41,6% 21,0% 21,9% 6,8% 50,4% 49,6% 4,5%  
Summa 1385 15,5% 41,6% 21,0% 21,9% 6,8% 50,4% 49,6% 4,5%

http://www.val.se