Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Färingsö 4 Stenhamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 4 Stenhamra 1633 15,3% 39,7% 24,1% 20,9% 6,9% 49,8% 50,2% 4,7%  
Summa 1633 15,3% 39,7% 24,1% 20,9% 6,9% 49,8% 50,2% 4,7%

http://www.val.se