Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Vistaberg-Vårdkasen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vistaberg-Vårdkasen 2032 13,4% 58,7% 14,9% 13,0% 5,5% 49,5% 50,5% 4,8%  
Summa 2032 13,4% 58,7% 14,9% 13,0% 5,5% 49,5% 50,5% 4,8%

http://www.val.se