Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Myrängen-Högmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Myrängen-Högmora 1272 17,6% 41,1% 29,0% 12,3% 7,7% 50,6% 49,4% 6,0%  
Summa 1272 17,6% 41,1% 29,0% 12,3% 7,7% 50,6% 49,4% 6,0%

http://www.val.se