Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Stuvsta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stuvsta gård 1115 15,5% 42,1% 23,3% 19,1% 8,0% 50,3% 49,7% 5,7%  
Summa 1115 15,5% 42,1% 23,3% 19,1% 8,0% 50,3% 49,7% 5,7%

http://www.val.se