Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Kynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kynäs 1657 17,2% 39,6% 24,6% 18,6% 9,1% 50,9% 49,1% 5,7%  
Summa 1657 17,2% 39,6% 24,6% 18,6% 9,1% 50,9% 49,1% 5,7%

http://www.val.se