Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Paradisbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Paradisbacken 1653 21,1% 21,5% 17,5% 39,9% 4,9% 44,9% 55,1% 5,6%  
Summa 1653 21,1% 21,5% 17,5% 39,9% 4,9% 44,9% 55,1% 5,6%

http://www.val.se