Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Sörskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörskogen 930 16,9% 37,5% 21,6% 24,0% 9,9% 51,0% 49,0% 4,4%  
Summa 930 16,9% 37,5% 21,6% 24,0% 9,9% 51,0% 49,0% 4,4%

http://www.val.se