Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Balingsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balingsnäs 993 13,1% 41,2% 23,3% 22,5% 6,5% 51,8% 48,2% 5,2%  
Summa 993 13,1% 41,2% 23,3% 22,5% 6,5% 51,8% 48,2% 5,2%

http://www.val.se