Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Fullersta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fullersta gård 1746 15,4% 27,8% 22,0% 34,8% 5,3% 46,0% 54,0% 5,9%  
Summa 1746 15,4% 27,8% 22,0% 34,8% 5,3% 46,0% 54,0% 5,9%

http://www.val.se