Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Stensängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stensängen 1029 18,6% 43,4% 24,9% 13,1% 9,3% 51,1% 48,9% 5,7%  
Summa 1029 18,6% 43,4% 24,9% 13,1% 9,3% 51,1% 48,9% 5,7%

http://www.val.se