Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Vidja-Mellansjö-Svartvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vidja-Mellansjö-Svartvik 1054 16,9% 40,3% 28,0% 14,8% 5,2% 53,6% 46,4% 8,8%  
Summa 1054 16,9% 40,3% 28,0% 14,8% 5,2% 53,6% 46,4% 8,8%

http://www.val.se